Johan Sandström tillträder som ny VD

Ovidius Bygg AB är i dag ett efterfrågat och attraktivt företag för våra kunder och leverantörer. Till största del beroende på den kompetens våra medarbetare besitter.

För att skapa ett tryggare, flexiblare och ekonomiskt stabilt företag för våra samarbetspartners och medarbetare har vi i ledningen beslutat att utöka vår personal med ytterligare platschefer och arbetsledare. Detta inom ramen för befintlig administration och rekryteringsprocessen är inledd.

Detta ger oss möjlighet att jobba ännu mer aktivt med befintliga samarbetspartners och mot en bredare kundkrets. En utökning av personal på tjänstemannasidan gör också att vi måste bredda i företagsledningen. Förändringen innebär att Johan Sandström blir VD och Magnus Gelinder Byggnadschef.

Organisationsförändringen innebär också att två arbetschefsgrupper bildas med Johan Sandström och Magnus Gelinder som ansvariga.

Den nya organisationen trädde i kraft under oktober 2019.

Kontoret och verkstadsförrådet kommer även fortsättningsvis vara etablerat i våra befintliga lokaler i Bromma.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete i framtiden.

Bromma november 2019.

För styrelsen

Pär-Henrik Sandström, Magnus Gelinder och Johan Sandström

Dela:

Share on facebook
Share on linkedin

Fler nyheter