Vår verksamhet

Vi består idag av två ben. Det ena är byggverksamheten (Ovidius Bygg AB), det andra förvaltningen (Ovidius Fastighetsförvaltning AB).

Ovidius Bygg AB startade sin verksamhet 1994 och företagets huvudsakliga verksamhetsområde är Stockholmsregionen med omnejd. Vi är en eftertraktad aktör i byggbranschen med egen kompetent personal och därmed kundens självklara val. Antalet anställda är 42, varav 32 är yrkesarbetare. Omsättningen 2022 uppgick till 225 Mkr och huvudkontoret ligger i Bromma.

Ovidius Fastighetsförvaltning startade sin verksamhet 1992 med ett förvärv av bostadsfastigheter i Helsingborg och Bjuv.

Bygg

Inriktningen är byggnation inom i huvudsak ROT-sektorn.

Främst ägnar vi oss åt entreprenadverksamhet mot externa beställare. Våra uppdragsgivare är framför allt kommersiella fastighetsbolag, statliga myndigheter, kommuner och byggledningsföretag.

Entreprenadverksamheten omfattar bland annat renovering/restaurering av byggnader med kulturhistoriska värden, hyresgästanpassningar, ombyggnad av bostäder och fasadarbeten.

Förvaltning

Vi förvaltar egna fastigheter med uthyrning av bostäder och lokaler i nordvästra Skåne (Båstad, Bjuv, Höganäs och Strövelstorp/Ängelholm). Inom samma verksamhetsområde utför vi även teknisk förvaltning åt externa uppdragsgivare.

Enkelhet

Vi krånglar inte till saker i onödan. På Ovidius strävar vi efter att vara transparenta och tydliga med vad vi gör. 

Kompetens

Företagets ledning, tjänstemän och yrkesarbetare har lång erfarenhet av produktion, hantverk och förvaltning vilket borgar för väl genomförda projekt.

Ansvar

Vi tar ansvar gentemot våra kunder och samarbetspartners genom att vara en pålitlig leverantör som håller vad vi lovar.

Vi lägger stort värde vid prestigelöshet. Alla är lika viktiga – i alla projekt!

Johan Sandström
VD

Några av våra partners.