Statens Fastighetsverk <br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;"></span>

Statens Fastighetsverk <br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;"></span>

Det är med stor stolthet som vi i över 15 års tid utfört fina uppdrag åt SFV genom ramavtal och enskilda entreprenader.

Kv. Coldinuorden 1 <br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">pågående</span>

Kv. Coldinuorden 1 <br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">pågående</span>

Vi har fått förtroendet att utföra en totalrenovering av fastigheten åt Gunnar Bodin Fastigheter.

Kv. Bladet 3 <br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">pågående</span>

Kv. Bladet 3 <br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">pågående</span>

Genom RIBA AB har vi fått förtroendet att utföra en hyresgästanpassning hos IF Försäkringar.

Autism & aspergerföreningen

Autism & aspergerföreningen

I början av juni färdigställde vi en hyresgästanpassning åt Autism & aspergerföreningen på Brännkyrkagatan.

Kv. Vale 18 <br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">avslutat</span>

Kv. Vale 18 <br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">avslutat</span>

Vi fick förtroendet av Anders Bodin Fastigheter AB att ytskiktsrenovera 42st kök och badrum.