Statens Fastighetsverk <br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;"></span>

Statens Fastighetsverk <br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;"></span>

Det är med stor stolthet som vi i över 15 års tid utfört fina uppdrag åt SFV genom ramavtal och enskilda entreprenader.

Nytt fastighetsskötselavtal med A.R.P.M. Förvaltning AB

Nytt fastighetsskötselavtal med A.R.P.M. Förvaltning AB

Vi har i dagarna träffat ett nytt fastighetsskötselavtal med A.R.P.M. Förvaltning AB.

Autism & aspergerföreningen

Autism & aspergerföreningen

I början av juni färdigställde vi en hyresgästanpassning åt Autism & aspergerföreningen på Brännkyrkagatan.

Lediga bostäder i Båstad

Lediga bostäder i Båstad

Se även FB/Marketplace för lediga lägenheter.

Johan Sandström tillträder som ny VD

Johan Sandström tillträder som ny VD

Ovidius Bygg AB är i dag ett efterfrågat och attraktivt företag för våra kunder och leverantörer. Till största del beroende på den kompetens våra medarbetare besitter.