Nytt fastighetsskötselavtal med A.R.P.M. Förvaltning AB

Nytt fastighetsskötselavtal med A.R.P.M. Förvaltning AB

Vi har i dagarna träffat ett nytt fastighetsskötselavtal med A.R.P.M. Förvaltning AB.

Ingarö kyrka<br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">avslutat</span>

Ingarö kyrka<br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">avslutat</span>

Vi fick förtroendet av Gustavsberg-Ingarö församling att restaurera kyrkobyggnaden invändigt. Kyrkan byggdes först som Pilhamns kapell i liggande timmer.

Lediga bostäder i Båstad

Lediga bostäder i Båstad

Se även FB/Marketplace för lediga lägenheter.

Kv. Ajax<br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">avslutat</span>

Kv. Ajax<br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">avslutat</span>

Vi fick förtroendet av Gunnar Bodin Fastigheter AB att utföra en ombyggnation i befintlig fastighet med 5st lägenheter, 2st lokaler med ett storkök och eventuellt takarbeten

Johan Sandström tillträder som ny VD

Johan Sandström tillträder som ny VD

Ovidius Bygg AB är i dag ett efterfrågat och attraktivt företag för våra kunder och leverantörer. Till största del beroende på den kompetens våra medarbetare besitter.

Haga 4:28, Academedia<br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">avslutat</span>

Haga 4:28, Academedia<br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">avslutat</span>

På uppdrag av Haga Fastigheter AB fick vi förtroendet att utföra en hyrsegästanpassning åt Academedia. Totalt byggdes ca: 4000m2 om åt olika delar inom verksamheten med nya kontor och klassrum.

Enkärret, generationsboende <br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">avslutat</span>

Enkärret, generationsboende <br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">avslutat</span>

På uppdrag av beställaren genomfördes projektet som generalentreprenad. På fastigheten stod ett befintligt fritidshus som revs för att ersättas av ett platsbyggt generationsboende.

Brf Hammarsmedjan<br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">avslutat</span>

Brf Hammarsmedjan<br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">avslutat</span>

Genom ett förvärv av befintliga kontorslokaler förädlade vi sedan dessa till 6st bostadsrätter. Vi skapade 2st lägenheter med 1 rum och kök (35m2) samt 4st lägenheter med 2 rum och kök (60m2). Lägenheterna blev genomgående väldigt ljusa då befintliga fasadpartier ersattes av nya modernare men lika stora fönsterpartier. Stor vikt

Kv. Smeden 2, Tyresö kommun<br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">avslutat</span>

Kv. Smeden 2, Tyresö kommun<br><span style="color: #0095ac; text-decoration: underline;">avslutat</span>

I denna generalentreprenad skapades ett nytt driftkontor åt Tyresö kommun. Omfattningen av arbeten som ingick i denna entreprenad var bland annat rivning, breddning av befintligt våningsplan, tillbyggnad av nytt våningsplan, utbyte och nyinstallation utav installationer,